• oblasti
  • město
  • termín
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Kód: 111.18.O007.160.02
08.03.18
Uherské Hradiště
160 h
Lektor
PhDr. Jarmila Verešová

Vystudovala jsem Trenčianskou univerzitu Alexandera Dubčeka v Trenčíně a získala titul PhDr. v oboru Ošetřovatelství. Vzdělávání dospělých v agentuře Marlin s.r.o. se věnuji od roku 2015. Předávání informací a poznatků druhým mne velmi naplňuje. Účastníky na kurzech aktivně podporuji a povzbuzuji k sebeřízení a i jejich zkušenosti jsou pro mne cenným zdrojem informací. Mým životním krédem je: „Život je boj, tak bojuj.“

Mgr. Simona Lavrincová

Jsem registrovaná porodní asistentka, která se ve své praxi věnuje komplexní předporodní přípravě a následné poporodní péči v Kroměříži a okolí. Současně jsem zaměstnaná v Krajské nemocnici T.Bati,a.s. ve Zlíně (porodní sál). Vzdělávání v agentuře Marlin s.r.o. se účastním od roku 2017. Ve vzdělávání propojuji teoretický a praktický pohled na danou problematiku.

Co mi kurz přinese?
Po úspěšném ukončení kurzu má absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace k výkonu povolání Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Úspěšné složení zkoušky a získání osvědčení o profesní kvalifikaci opravňuje také k získání živnostenského listu v oboru.
Anotace kurzu
Cílem kurzu je úspěšné složení zkoušky k získání profesní kvalifikace a získání znalostí a dovedností potřebných pro výkon povolání Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Účastníci absolvují 100 hodin teoretické výuky a 60 hodin praktické výuky (praxe probíhá ve vybraných organizacích).

Po absolvování kurzu bude vydáno Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a po úspěšném složení závěrečné zkoušky bude vydáno Osvědčení o získání profesní kvalifikace (dle hodnotícího standardu profesní kvalifikace, viz Národní soustava kvalifikací)

Mimořádná nabídka:
Možnost sjednání individuální ceny pro jednotlivce 10.900,- Kč v případě jeho souhlasu se zasíláním obchodního sdělení a uvedení jeho e-mailové adresy.
Bližší informace podá: Bc. Veronika Chmelařová, tel.: 775 550 043, e-mail: chmelarova@marlin.eu

V ceně kurzu jsou studijní materiály i závěrečné profesní zkouška.
Pro koho je kurz určen?
• pro osoby, které se chtějí věnovat povolání chůvy a potřebují získat požadované znalosti a dovednosti a získat potřebné osvědčení,
• pro již pracující chůvy, které po úspěšném absolvování zkoušky získají platné osvědčení prokazující jejich odborné znalosti z této profese,
• pro osoby, které chtějí získat ŽL pro podnikání v povolání chůvy.

Vstupní předpoklady pro absolvování kurzu:
- min. střední vzdělání,
- věk min. 18 let,

Vstupní předpoklady pro vykonání zkoušky:
- zdravotní způsobilost (vzor potvrzení s požadavky na zdravotní způsobilost)
- uchazeč musí být bez logopedické vady.
Přednášky

08.03.18 08:00 - 15:00
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1), Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů (7)

09.03.18 08:30 - 13:30
Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte (6)

12.03.18 08:30 - 13:30
Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte (6)

13.03.18 08:30 - 13:30
Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi (6)

14.03.18 08:30 - 11:45
Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi (4)

15.03.18 08:30 - 13:30
Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí (6)

27.03.18 08:00 - 15:00
Poskytování první pomoci dítěti/dětem (8)

03.04.18 08:30 - 11:45
Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí (4)

04.04.18 08:00 - 13:00
Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování (6)

05.04.18 08:30 - 13:30
Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska (6)

09.04.18 08:30 - 13:30
Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska (4)

10.04.18 08:00 - 11:15
Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování (4)

11.04.18 08:30 - 13:30
Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám (6)

18.04.18 08:00 - 15:00
Vedení dítěte k hygienickým návykům (8)

19.04.18 08:30 - 13:30
Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám (2), Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy (4)

23.04.18 08:30 - 13:30
Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy (4), Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte (2)

24.04.18 08:30 - 13:30
Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte (6)

25.04.18 08:00 - 16:00
Praxe v termínu 25.4.-22.5.2018 60 hodin

23.05.18 08:00 - 16:00
Zkouška

24.05.18 08:00 - 16:00
Zkouška

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
08.03.18
MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536, 686 01 Uherské Hradiště
13 500,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 10

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím