• oblasti
  • město
  • termín

Nejste si jisti, že objednávka proběhla v pořádku?

Pište objednávky na email: cerna@marlin.eu
Volejte na tel.: 773 300 990

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kód: 641.19.S011.152.02
19.09.19
Ústí nad Orlicí
152 h
Lektor
Mgr. et Bc. Renáta Bělohlávková

Od roku 2006 do roku 2016 pracovala jako odborná pracovnice vzdělávání, lektorka (se specializací na sociální služby a poradenské programy pro dlouhodobě nezaměstnané) a manažerka (v Národních a regionálních individuálních projektech) pro naši společnost. Od srpna 2016 pracuje jako OSVČ a s naší společností je v intenzivní externí spolupráci. V současné době působí jako lektorka vzdělávání dospělých v oblasti sociálních služeb (lektoruje akreditované kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách a odborné sociální semináře), sociální práce a pomáhajících profesí, zabývá se poradenskou a terapeutickou činností. Je lektorkou a testerkou v programu European Care Certificate (Evropský certifikát v sociální péči). Na vysoké škole vystudovala pedagogiku a sociální práci a také doplňkové pedagogické studium vychovatelství. Kromě dlouholeté praxe ve vzdělávání dospělých pracovala jako pedagog volného času v oblasti školství a také v sociálních službách, jako sociální pracovnice a vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Absolvovala velké množství odborných kurzů a výcviků.

Co mi kurz přinese?
Kurz je určen těm zájemcům, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a chybí jim požadovaná kvalifikace a také těm, kteří se starají o osobu blízkou a chtěli by si rozšířit svoje znalosti.
Anotace kurzu
Kurz je akreditován MPSV a absolvent splňuje odbornou způsobilost pro výkon povolání pracovník v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách.
Kurz se skládá z teoretické části (96 hodin) a praktické části (54 hodin), která je vykonávána v některém zařízení poskytující sociální služby. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou v podobě písemného testu.
Po úspěšném složení zkoušky je vydáno osvědčení s celorepublikovou platností.
Max. počet účastníků 25
Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen těm zájemcům, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a chybí jim požadovaná kvalifikace a také těm, kteří se starají o osobu blízkou a chtěli by si rozšířit svoje znalosti.
Přednášky

19.09.19 08:00 - 14:50
Úvodní blok, BOZP, Sociálně-právní minimum, základy ochrany zdraví, Standardy kvality sociálních služeb

20.09.19 08:00 - 14:50
Standardy kvality sociálních služeb, Etika činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost

21.09.19 08:00 - 14:50
Etika činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost, Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie

23.09.19 08:00 - 14:50
Úvod do problematiky zdravotního postižení, Psychologie v komunikaci, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita

26.09.19 08:00 - 14:50
Psychologie v komunikaci, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita

27.09.19 08:00 - 14:50
Psychologie v komunikaci, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, Aktivizační techniky

30.09.19 08:00 - 14:50
Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob včetně pravidel šetrné sebeobrany, Základy péče o domácnost a pomoc v přirozeném prostředí

03.10.19 08:00 - 14:50
Základy péče o domácnost a pomoc v přirozeném prostředí, Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě

04.10.19 08:00 - 14:50
Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě, Základy péče o nemocné, základy hygieny, psychosociální aspekty chronických onemocnění

05.10.19 08:00 - 14:50
Metody sociální práce, Krizová intervence

11.10.19 08:00 - 14:50
Krizová intervence, Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

12.10.19 08:00 - 14:50
Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, Vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času

13.10.19 08:00 - 16:00
Praxe na pracovištích sociálních služeb

26.10.19 08:00 - 09:30
Závěrečná zkouška

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
19.09.19
Marlin s.r.o., Dolní Čermná 376, 561 53
9 990,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 15

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím