• oblasti
  • město
  • termín
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kód: 141.18.S011.150.02
06.03.18
Kroměříž
150 h
Lektor
Bc. Michal Šalplachta DiS.

Diplomovaný psychoterapeut v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka.

Supervizor, poradce, lektor a psychoterapeut. Mým profesním posláním je přispívat k rozvoji lidí, týmů a organizací. Za základní nástroje při své práci považuji sebepoznání, reflexi vlastní zkušenosti, otevřený dialog s druhými. Rád poskytuji zdroje inspirace a srozumitelné modely pro uchopení reality. Mým cílem je podporovat kultivaci vlastní osobnosti a posílení schopností duševní práce.

Mgr. Monika Langová

Jako lektorka sociálních kurzů působí 8 let. Ve své lektorské práci propojuje teoretické znalosti s praxí ze sociálních služeb, kde působí na různých pozicích od roku 2006.

Co mi kurz přinese?
Kurz je určen těm zájemcům, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a chybí jim požadovaná kvalifikace a také těm, kteří se starají o osobu blízkou a chtěli by si rozšířit svoje znalosti.
Anotace kurzu
Kurz je akreditován MPSV a absolvent splňuje odbornou způsobilost pro výkon povolání pracovník v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách.
Kurz se skládá z teoretické části (96 hodin) a praktické části (54 hodin), která je vykonávána v některém zařízení poskytující sociální služby. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou v podobě písemného testu.
Po úspěšném složení zkoušky je vydáno osvědčení s celorepublikovou platností.
Max. počet účastníků 25
Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen těm zájemcům, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a chybí jim požadovaná kvalifikace a také těm, kteří se starají o osobu blízkou a chtěli by si rozšířit svoje znalosti.
Přednášky

06.03.18 08:00 - 13:00
Psychologie v komunikace, rozvoj kom. dovedností, asertivita

07.03.18 08:00 - 13:00
Psychologie v komunikace, rozvoj kom. dovedností, asertivita

08.03.18 08:00 - 13:00
Krizová intervence

12.03.18 08:00 - 13:00
Metody sociální práce

14.03.18 08:00 - 13:00
Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie

16.03.18 08:00 - 13:00
Etika činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost

22.03.18 08:00 - 13:00
Sociálně právní minimum

23.03.18 08:00 - 13:00
Standardy kvality sociálních služeb

26.03.18 08:00 - 13:00
Úvod do problematiky zdravotního postižení

29.03.18 08:00 - 13:00
Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

03.04.18 08:00 - 13:00
Základy péče o nemocné, základy hygieny, psychosociální aspekty chron. onemocnění

09.04.18 08:00 - 13:00
Zvládání jednání osoby, které je poskytována SS

12.04.18 08:00 - 13:00
Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě

16.04.18 08:00 - 13:00
Základy péče o domácnost a pomoc v přirozené prostředí

18.04.18 08:00 - 13:00
Aktivizační techniky

20.04.18 08:00 - 13:00
Vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času

23.04.18 08:00 - 14:00
Praxe v termínu 23.4.-9.5.2018 v rozsahu 54 hodin

10.05.18 08:00 - 09:30
Zkouška

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
06.03.18
MARLIN, s.r.o., Březinova 1080, 767 01 Kroměříž
9 900,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 3

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím