• oblasti
  • město
  • termín

Nejste si jisti, že objednávka proběhla v pořádku?

Pište objednávky na email: cerna@marlin.eu
Volejte na tel.: 773 300 990

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kód: 111.20.S012.150.01
21.01.20
Uherské Hradiště
150 h
Lektor
Mgr. Monika Langová

Jako lektorka sociálních kurzů působí 8 let. Ve své lektorské práci propojuje teoretické znalosti s praxí ze sociálních služeb, kde působí na různých pozicích od roku 2006.

Co mi kurz přinese?
Absolvent je seznámen s aktuální platnou legislativou ve vztahu k sociálním službám, orientuje se v problematice standardů kvality sociálních služeb a další související platné legislativě.
Absolvent je seznámen se základy ochrany zdraví.
Absolvent dovede vysvětlit význam etiky, lidských práv a důstojnosti při výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách.
Absolvent je seznámen se s metodami sociální práce.
Absolvent je seznámen se základy psychologie, psychopatologie a somatologie v rozsahu nároků výkonu profese pracovníka v sociálních službách.
Absolvent dovede vysvětlit význam komunikace v práci pracovníka v sociálních službách, uvede příklady alternativní komunikace. Je seznámen se základními komunikačními dovednostmi.
Absolvent je seznámen se základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě.
Absolvent se orientuje v problematice krizové intervence.
Absolvent dovede popsat možnosti zvládání problémového chování uživatelů.
Absolvent dovede charakterizovat možnosti prevence týrání a zneužívání uživatelů. a zdravotního postižení.
Absolvent je seznámen se základy péče o nemocné, základy hygieny při poskytování sociální služby a základy péče o domácnost.
Absolvent uvede příklady aktivizačních, vzdělávacích a výchovných technik, orientuje se v základech pedagogiky volného času.
Anotace kurzu
Obsah kurzu splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č.505/2006 Sb. Účastník bude po absolvování kurzu schopen vykonávat činnosti spojené s výkonem povolání pracovníka v sociálních službách. Obsah činností a pracovní zaměření pracovníka v sociálních službách stanovuje § 116 zmíněného zákona o sociálních službách.
Kurz se skládá z obecné části v celkovém počtu 48 hodin a ze zvláštní části v rozsahu 102 hodin, součástí zvláštní části je praxe u registrovaného poskytovatele sociálních služeb v rozsahu 54 hodin. Teoretická výuka je zaměřena na tyto oblasti: standardy kvality sociálních služeb, metody sociální práce, komunikace, základy psychologie, základy etiky práce pomáhajícího pracovníka. Kurz seznamuje účastníky s problematikou zdravotního postižení, krizové intervence, závislosti na sociální službě, prevence týrání a zneužívání, aktivizačních a volnočasových aktivit pro klienty sociálních služeb.

Jste samoplátci?
Informujte se u nás, zda Vás můžeme zařadit do našich grantových projektů, ve kterých jsou školení dotována a nabízejí více doprovodných služeb.
Pro koho je kurz určen?
Kvalifikační kurz je určen všem uchazečům, kteří mají zájem pracovat v sociálních službách. (Pro budoucí uplatnění na pozici pracovník v sociálních službách je dokonce tento kurz ze zákona povinný). Kurz je určen také všem neformálním pečovatelům jako možnost rozšíření si znalostí a osvojení si nových kompetencí.
Přednášky

21.01.20 09:00 - 14:00
Psychologie v komunikace, rozvoj kom. dovedností, asertivita

22.01.20 08:30 - 13:30
Psychologie v komunikace, rozvoj kom. dovedností, asertivita

28.01.20 08:30 - 13:30
Sociálně právní minimum, základy ochrany zdraví

29.01.20 08:30 - 13:30
Metody sociální práce

04.02.20 08:30 - 13:30
Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie

05.02.20 08:30 - 13:30
Etika činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost

11.02.20 08:30 - 13:30
Standardy kvality sociálních služeb

12.02.20 08:30 - 13:30
Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě

18.02.20 08:30 - 13:30
Úvod do problematiky zdravotního postižení

19.02.20 08:30 - 13:30
Krizová intervence

25.02.20 08:30 - 13:30
Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

26.02.20 08:30 - 13:30
Zvládání jednání osoby, které je poskytována SS

03.03.20 08:30 - 13:30
Základy péče o nemocné, základy hygieny, psychosociální aspekty chron. onemocnění

04.03.20 08:30 - 13:30
Základy péče o domácnost a pomoc v přirozené prostředí

10.03.20 08:30 - 13:30
Aktivizační techniky

11.03.20 08:30 - 13:30
Vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času

12.03.20 08:00 - 14:00
Praxe v termínu 12.3. – 24.3.2020, v rozsahu 54 hodin.

25.03.20 08:30 - 10:00
Zkouška

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
21.01.20
MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536, 686 01 Uherské Hradiště
10 900,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 15

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím