• oblasti
  • město
  • termín
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kód: 621.18.S011.152.01
07.03.18
Pardubice
152 h
Lektor
Mgr. Pavlína Potůčková

Vystudovala sociální a resocializační pedagogiku, od roku 2004 pracuje na různých pozicích s lidmi se zdravotním a sociálním hendikepem v rámci poradenství, sociální rehabilitace i jako zaměstnavatel. Během své praxe absolvovala specifické výcviky zaměřené na individuální i skupinovou práci s klienty. Je vedoucí sociálních služeb a statutární zástupce neziskové organizace v Pardubicích, lektoruje motivační bloky pro různé cílové skupiny, vede jednu z pracovních skupin v rámci Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v Pardubicích. Její praxe jí umožnila poznávat rozličné typy lidí s hendikepem i bez, pokračovat ve vzdělávání v oblasti poradenství, psychologie, terapie, grafologie, mediace, lektorování dospělých, koučinku.

Mgr. et Bc. Renáta Bělohlávková

Od roku 2006 do roku 2016 pracovala jako odborná pracovnice vzdělávání, lektorka (se specializací na sociální služby a poradenské programy pro dlouhodobě nezaměstnané) a manažerka (v Národních a regionálních individuálních projektech) pro naši společnost. Od srpna 2016 pracuje jako OSVČ a s naší společností je v intenzivní externí spolupráci. V současné době působí jako lektorka vzdělávání dospělých v oblasti sociálních služeb (lektoruje akreditované kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách a odborné sociální semináře), sociální práce a pomáhajících profesí, zabývá se poradenskou a terapeutickou činností. Je lektorkou a testerkou v programu European Care Certificate (Evropský certifikát v sociální péči). Na vysoké škole vystudovala pedagogiku a sociální práci a také doplňkové pedagogické studium vychovatelství. Kromě dlouholeté praxe ve vzdělávání dospělých pracovala jako pedagog volného času v oblasti školství a také v sociálních službách, jako sociální pracovnice a vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Absolvovala velké množství odborných kurzů a výcviků.

Co mi kurz přinese?
Po absolvování kurzu získáte odbornou způsobilost pro výkon povolání pracovník v sociálních službách. V kurzu získáte teoretické znalostí a praktické dovedností potřebné pro výkon zaměstnání v sociálních službách. Uplatnění najdete ve všech typech zařízení sociálních služeb a můžete vykonávat činnost pracovníka v sociálních službách i na živnostenské oprávnění.
Anotace kurzu
Kurz je akreditován MPSV a absolvent splňuje odbornou způsobilost pro výkon povolání pracovník v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách.
Kurz se skládá z teoretické části (96 hodin) a praktické části (54 hodin), která je vykonávána v některém zařízení poskytující sociální služby. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou v podobě písemného testu.
Po úspěšném složení zkoušky je vydáno osvědčení s celorepublikovou platností.
Max. počet účastníků 14.
Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen těm zájemcům, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a chybí jim požadovaná kvalifikace a také těm, kteří se starají o osobu blízkou a chtěli by si rozšířit svoje znalosti.
Přednášky

07.03.18 08:00 - 13:00
Úvodní blok, BOZP, Sociálně-právní minimum, základy ochrany zdraví

08.03.18 08:00 - 13:00
Standardy kvality sociálních služeb

09.03.18 08:00 - 13:00
Etika činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost

12.03.18 08:00 - 13:00
Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie

13.03.18 08:00 - 13:00
Úvod do problematiky zdravotního postižení

14.03.18 08:00 - 13:00
Psychologie v komunikaci, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita

15.03.18 08:00 - 13:00
Psychologie v komunikaci, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita

20.03.18 08:00 - 13:00
Základy péče o domácnost a pomoc v přirozeném prostředí

21.03.18 08:00 - 13:00
Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob včetně pravidel šetrné sebeobrany

22.03.18 08:00 - 13:00
Aktivizační techniky

27.03.18 08:00 - 13:00
Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě

28.03.18 08:00 - 13:00
Základy péče o nemocné, základy hygieny, psychosociální aspekty chronických onemocnění

29.03.18 08:00 - 13:00
Vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času

03.04.18 08:00 - 13:00
Krizová intervence

04.04.18 08:00 - 13:00
Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

05.04.18 08:00 - 13:00
Metody sociální práce

06.04.18 08:00 - 16:00
Praxe na pracovištích sociálních služeb

27.04.18 08:00 - 09:30
Závěrečná zkouška

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
07.03.18
Marlin s.r.o., Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
9 900,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 2

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím