• oblasti
  • město
  • termín
Neurolingvistické programování v praxi manažera a obchodníka
Kód: 111.17.O994.005.01
15.03.18
Uherské Hradiště
5 h
Lektor
PhDr. Pavel Kliment Ph.D.

Psycholog, pedagog a lektor Zaměřuje se na budování a rozvoj manažerských dovedností s akcentem na rozvoj soft skills dovedností. Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde vystudoval obory andragogika a psychologie. Zde byl i studentem postgraduálního studia oboru andragogika. V letech 1997 – 2015 působil na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP jako odborný asistent. Podílel se na realizaci studijního oboru personální management a to jak v jeho denní, tak i kombinované formě studia. Jako lektor se podílí na rozvoji manažerských dovedností, přednáší na Moravské vysoké škole v Olomouci v rámci oboru podniková ekonomika a management.

Co mi kurz přinese?
Neurolingvistické programování (NLP) odhaluje, jak myslíme, komunikujeme a jednáme, odhaluje, jaké strategie používáme k dosahování konkrétních manažerských výsledků. NLP nám pomáhá odlišit postupy efektivní a neefektivní, ať jsou naše vlastní nebo se jedná o postupy druhých.
V rámci semináře dojde k představení základních principů neurolingvistického (NLP) programování, relativně mladé techniky působení na sebe a druhé lidi v sociálním prostoru.
NLP je nadstavbou běžných technik ovlivňování druhých. Vede k ovlivňování prožívání a jednání druhých lidí, aniž se opouští pole kooperativního jednání. Dochází tak sebeprosazování, bez narušení pozitivních interpersonálních vazeb.
NLP nám pomáhá zdokonalovat a cizelovat nosné existující strategie, zároveň nás učí jak se vyhýbat strategiím postradatelným a nadbytečným. Prostřednictvím NLP pronikáme nejenom k vědomým prvkům naší mysli, ale též k prvkům neuvědomovaným.
Díky uvedeným znalostem máme tak své prožívání a jednání pod kontrolou, děláme pak skutečně to, co chceme, dosahujeme toho, co si vytyčíme.
Anotace kurzu
• Principy NLP, objasnění pojmů neuro, lingvistické, programování.
• Budování raportu (jak docílit toho, aby mě partner považoval za psychicky podobného a tudíž důvěryhodného, aby naslouchal mým sdělením, abych měl možnost ho v dalším rozhovoru těmito sděleními ovlivňovat).
• Smyslové preference, jejich identifikace u sebe a druhých (lidé se liší v tom, jak na svět smyslově nahlížejí, a tudíž kterým charakteristikám světa přisuzují tu větší tu menší důležitost, čehož mohu využít v procesech ovlivňování druhých).
• Využití znalosti smyslové preference u komunikačního partnera k budování raportu (identifikace preferovaného způsobu vidění světa, umožňuje mi užít takový způsob mluvy, který je komunikačnímu partnerovi blízký, kterému on naslouchá, kterému on rozumí, a který celkově ovlivňuje jeho myšlení)
• Využití znalosti neverbálních projevů komunikačního partnera k budování raportu.
• Od raportu k vedení druhých (po navození stavu vnímané psychické podobnosti jsou v myšlení komunikačního partnera vyvolány žádoucí změny, které odpovídají mým zájmům).
• Změna vlastního prožívání a chování
Pro koho je kurz určen?
• Zkušeným manažerům, či obchodníkům, kteří se chtějí dál zdokonalit ve svých schopnostech a dovednostech.
• Všem se zájmem o osobní rozvoj

Přednášky

15.03.18 09:00 - 14:30
9.00 – 11.30 výuka, 11.30 – 12.30 oběd-u nás, 12.30-14.30 výuka

Neurolingvistické programování v praxi manažera a obchodníka
15.03.18
MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536, 686 01 Uherské Hradiště
2 100,- Kč bez DPH
2 541,- Kč s DPH
Počet volných míst: 20

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím