• oblasti
  • město
  • termín
Specialista v péči zaměřené na člověka
Kód: 821.18.Y002.080.01
07.06.18
Hradec Králové
80 h
Lektor
Bc. Michal Šalplachta DiS.

Diplomovaný psychoterapeut v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka.

Supervizor, poradce, lektor a psychoterapeut. Mým profesním posláním je přispívat k rozvoji lidí, týmů a organizací. Za základní nástroje při své práci považuji sebepoznání, reflexi vlastní zkušenosti, otevřený dialog s druhými. Rád poskytuji zdroje inspirace a srozumitelné modely pro uchopení reality. Mým cílem je podporovat kultivaci vlastní osobnosti a posílení schopností duševní práce.

Co mi kurz přinese?
Specializační program Specialista v péči zaměřené na člověka vybaví absolventa potřebnými znalostmi, dovednostmi a postoji aby mohl uplatňovat koncept péče zaměřené na člověka ve své praxi.
Anotace kurzu
Specializační program Specialista v péči zaměřené na člověka je dlouhodobým vzdělávacím programem složeným z dílčích kurzů. Více informací o dlouhodobých programech naleznete v sekci Specializace v sociálních službách.
Péče zaměřená na člověka (Person centered care) je v zahraničí jedním z nejvíce se rozvíjejících přístupů v oblasti péče o osoby vyžadující dlouhodobou péči jako jsou senioři a osoby se zdravotním postižením. Staví na základních hodnotách, kterými jsou empatie, úcta k osobnosti, opravdovost v prožívání a zapojení člověka do společnosti. U její podstaty stojí, slovy Marlis Pötner „nevycházet z představ o tom, jací by lidé měli být, nýbrž z toho, jací jsou, a z toho, jaké mají možnosti.“ Péče zaměřená na člověka je holistická tj. zaměřená na potřeby člověka jako celek a individualizovaná staví na porozumění konkrétnímu člověku v jeho jedinečnosti.
Dílčí kurzy:
Úvod do péče zaměřené na člověka 8 hodin
Na člověka zaměřená péče 16 hodin
Na člověka zaměřené plánování 24 hodin
Na člověka zaměřená komunikace 16 hodin
Práce v multidisciplinárním týmu 8 hodin
+ jeden povinně volitelný kurz.

Studijní program je rozložen do dvou let a ukončen závěrečnou zkouškou a certifikátem Specialista v péči zaměřené na člověka. Každí dílčí modul programu je samostatně akreditován u MPSV a po jeho absolvování získá účastník osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Maximální počet účastníků v programu je 20 osob.
Pro koho je kurz určen?
Kurz je vhodný pro všechny osoby, které jsou zapojeny do poskytování podpory, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, neformální pečovatele.
Přednášky

07.06.18 09:00 - 15:30
První přednáška - Úvod do péče zaměřené na člověka

Specialista v péči zaměřené na člověka
07.06.18
Marlin s.r.o., Karla IV. 1222, 500 02 Hradec Králové
9 520,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 15

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím