• oblasti
  • město
  • termín
Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky)
Kód: 821.18.E012.174.01
22.01.18
Hradec Králové
174 h
Lektor
Aleš Dachovský

Zabývá se ekonomickým a personálním řízení společnosti, vedením účetnictví a daňové evidence, auditorskou a kontrolní činností. Je poradcem pro podnikatelské subjekty a dlouholetým eterním lektorem kurzů účetnictví a daňové evidence. Nyní pracuje od roku 2002 jako OSVČ v oblasti účetnictví.

Co mi kurz přinese?
Absolvent kurzu zná novinky v zákoně o účetnictví a dalších prováděcích předpisech, má základní znalosti a dovednosti pro praktické využití při zaměstnání v ekonomických oborech, nebo pro výkon samostatné výdělečné činnosti a získá informace o základech účetnictví, metodách a technikách účtování až po účetní závěrku. Dále si osvojí podstatu a techniku vedení daňové evidence, dokáže připravit podklady pro daňovou evidenci, evidovat v daňové evidenci příjmy a výdaje, majetek a závazky s využitím PC, vypočítat daň z příjmu a sestavit daňové přiznání, uplatňovat DPH v daňové evidenci. Získá základy archivace daňových podkladů a znalosti nutné k vedení účetnictví a daňové evidence s využitím počítače v konkrétním účetním programu. Umí členit účty na rozvahové, nákladové, výnosové a závěrkové, členit syntetické účty na analytické, zná problematiku zúčtovacích vztahů, pozná rozdíly ve vedení účetnictví a ve vedení daňové evidence.
Anotace kurzu
Cílem kurzu je získání znalostí a dovedností potřebných pro výkon pracovní činnosti účetnictví.

Účastníci absolvují 170 hodin výuky. Na závěr bude vykonána závěrečná zkouška v délce 4 hodin. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.
Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen pro uchazeče s minimálně středním vzděláním. Dalšími vstupními předpoklady jsou:
- věk min. 18 let
- základní znalost obsluhy osobního počítače
Přednášky

22.01.18 08:30 - 13:30
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, Legislativní úprava účetnictví

24.01.18 08:30 - 13:30
Legislativní úprava účetnictví

26.01.18 08:30 - 13:30
Legislativní úprava účetnictví, Základy účetnictví

29.01.18 08:30 - 13:30
Základy účetnictví

31.01.18 08:30 - 13:30
Základy účetnictví

02.02.18 08:30 - 13:30
Základy účetnictví

05.02.18 08:30 - 13:30
Základy účetnictví, Písemné procvičování příkladů týkající se rozvahy

07.02.18 08:30 - 13:30
Písemné procvičování příkladů týkající se rozvahy, Finanční účetnictví podnikatelů v ČR

09.02.18 08:30 - 13:30
Finanční účetnictví podinkatelů v ČR

12.02.18 08:30 - 13:30
Finanční účetnictví podinkatelů v ČR

14.02.18 08:30 - 13:30
Finanční účetnictví podinkatelů v ČR, Písemné procvičování nejčastějších účetních případů

16.02.18 08:30 - 13:30
Písemné procvičování nejčastějších účetních případů

19.02.18 08:30 - 13:30
Písemné procvičování nejčastějších účetních případů

23.02.18 08:30 - 13:30
Písemné procvičování nejčastějších účetních případů, Daňové předpisy v účetnictví

26.02.18 08:30 - 13:30
Daňové předpisy v účetnictví

28.02.18 07:30 - 13:30
Daňové předpisy v účetnictví, Účetní závěrka a závěrka daňové evidence

02.03.18 08:30 - 13:30
Účetní závěrka a závěrka daňové evidence, Písemné procvičování příkladů týkajících se účetní závěrky a výpočtu daně, Vedení daňové evidence

05.03.18 08:30 - 13:30
Vedení daňové evidence

07.03.18 08:30 - 13:30
Vedení daňové evidence

09.03.18 08:30 - 13:30
Vedení daňové evidence, Písemné procvičování příkladů k daňové evidenci

16.03.18 08:30 - 13:30
Písemné procvičování příkladů k daňové evidenci

19.03.18 08:30 - 13:30
Písemné procvičování příkladů k daňové evidenci, Procvičování probírané látky na konkrétních případech na osobním počítači

26.03.18 08:30 - 13:30
Procvičování probírané látky na konkrétních případech na osobním počítači

28.03.18 08:30 - 13:30
Procvičování probírané látky na konkrétních případech na osobním počítači

03.04.18 08:30 - 13:30
Procvičování probírané látky na konkrétních případech na osobním počítači

04.04.18 08:30 - 13:30
Procvičování probírané látky na konkrétních případech na osobním počítači

06.04.18 08:30 - 13:30
Procvičování probírané látky na konkrétních případech na osobním počítači

09.04.18 08:30 - 13:30
Procvičování probírané látky na konkrétních případech na osobním počítači

11.04.18 08:30 - 13:30
Procvičování probírané látky na konkrétních případech na osobním počítači, Závěrečná zkouška

Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky)
22.01.18
Marlin s.r.o., Karla IV. 1222, Hradec Králové
12 400,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 2

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím