• oblasti
  • město
  • termín

Nejste si jisti, že objednávka proběhla v pořádku?

Pište objednávky na email: cerna@marlin.eu
Volejte na tel.: 773 300 990

Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky)
Kód: 221.19.E012.170.02
21.01.19
Hodonín
170 h
Co mi kurz přinese?
Absolvent kurzu zná novinky v zákoně o účetnictví a dalších prováděcích předpisech, má základní znalosti a dovednosti pro praktické využití při zaměstnání v ekonomických oborech, nebo pro výkon samostatné výdělečné činnosti a získá informace o základech účetnictví, metodách a technikách účtování až po účetní závěrku. Dále si osvojí podstatu a techniku vedení daňové evidence, dokáže připravit podklady pro daňovou evidenci, evidovat v daňové evidenci příjmy a výdaje, majetek a závazky s využitím PC, vypočítat daň z příjmu a sestavit daňové přiznání, uplatňovat DPH v daňové evidenci. Získá základy archivace daňových podkladů a znalosti nutné k vedení účetnictví a daňové evidence s využitím počítače v konkrétním účetním programu. Umí členit účty na rozvahové, nákladové, výnosové a závěrkové, členit syntetické účty na analytické, zná problematiku zúčtovacích vztahů, pozná rozdíly ve vedení účetnictví a ve vedení daňové evidence.
Anotace kurzu
Cílem kurzu je získání znalostí a dovedností potřebných pro výkon pracovní činnosti účetnictví.

Účastníci absolvují 170 hodin výuky. Na závěr bude vykonána závěrečná zkouška v délce 4 hodin. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.
Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen pro uchazeče s minimálně středním vzděláním. Dalšími vstupními předpoklady jsou:
- věk min. 18 let
- základní znalost obsluhy osobního počítače
Přednášky

21.01.19 08:00 - 14:30
BOZP, Legislativní úprava účetnictví

22.01.19 08:00 - 14:30
Legislativní úprava účetnictví

23.01.19 08:00 - 14:30
Legislativní úprava účetnictví, Základy účetnictví

24.01.19 08:00 - 14:30
Základy účetnictví

28.01.19 08:00 - 14:30
Základy účetnictví, Písemné procvičování příkladů týkající se rozvahy

29.01.19 08:00 - 14:30
Písemné procvičování příkladů týkající se rozvahy, Finanční účetnictví podnikatelů v ČR

30.01.19 08:00 - 14:30
Finanční účetnictví podnikatelů v ČR

31.01.19 08:00 - 14:30
Finanční účetnictví podnikatelů v ČR

04.02.19 08:00 - 14:30
Finanční účetnictví podnikatelů v ČR, Písemné procvičování nejčastějších účetních příkladů

05.02.19 08:00 - 14:30
Písemné procvičování nejčastějších účetních příkladů

06.02.19 08:00 - 14:30
Písemné procvičování nejčastějších účetních příkladů, Daňové předpisy v účetnictví

07.02.19 08:00 - 14:30
Daňové předpisy v účetnictví, Účetní uzávěrka a závěrka daňové evidence

08.02.19 08:00 - 14:30
Účetní uzávěrka a závěrka daňové evidence, Písemné procvičování příkladů týkající se účetní závěrky a výpočtu daně, Vedení daňové evidence

11.02.19 08:00 - 14:30
Vedení daňové evidence

12.02.19 08:00 - 14:30
Vedení daňové evidence, Písemné procvičování příkladů k daňové evidenci

13.02.19 08:00 - 14:30
Písemné procvičování příkladů k daňové evidenci

14.02.19 08:00 - 14:30
Písemné procvičování příkladů k daňové evidenci, Procvičování probírané látky na konkrétních případech na PC

15.02.19 08:00 - 14:30
Procvičování probírané látky na konkrétních případech na PC

18.02.19 08:00 - 14:30
Procvičování probírané látky na konkrétních případech na PC

19.02.19 08:00 - 14:30
Procvičování probírané látky na konkrétních případech na PC

20.02.19 08:00 - 14:30
Procvičování probírané látky na konkrétních případech na PC

22.02.19 08:00 - 13:00
Procvičování probírané látky na konkrétních případech na PC, Zkouška

Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky)
21.01.19
Autoškola Šťastná, Anenská 7, Hodonín
11 900,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 5

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím