ECDL

V čem je koncept ECDL výjimečný?

Je standarizovaný

•    na celém světě jsou používány stejné Sylaby, stejné zkušební úlohy, stejná procesní pravidla a podmínky zkoušek; vydávané certifikáty mají stejnou vypovídací schopnost

Je objektivní

•    mezinárodně jednotná metodika hodnocení výsledků zkoušek, národní a mezinárodní inspekce kvality a národní profesní neziskové organizace jsou garanty kvality korektnosti závěrečných zkoušek; hodnocení výsledků zkoušek je anonymní

Je nezávislý

•    zkoušky jsou nezávislé na původu technického a programového vybavení, nezávisí na konkrétních výrobcích nebo konkrétních produktech, je tak eliminován možný střet zájmů

Je měřitelný

•    všechny programy mají své ECDL Sylaby, které jsou pravidelně aktualizovány a které strukturovaně, přesně a konkrétně specifikují požadovaný rozsah a hloubku digitálních znalostí a dovedností

Je praktický

•    drtivá většina zkušebních úloh je "ze života", zkoušky probíhají v reálném programovém prostředí na všech typech i verzích aplikací, se kterými se lidé běžně setkávají v průběhu svého studia či v profesní praxi

Co může ECDL přinést jednotlivcům?

ECDL Certifikáty

•    mezinárodně uznávané doklady digitální gramotnosti, kvalifikace či odbornosti jsou cestou, jak snadno, rychle a důvěryhodně komukoli doložit úroveň vlastních digitálních znalostí a dovedností

Větší šance nalezení uplatnění na trhu práce

•    malé a střední podniky vyhledávají především zaměstnance s dostatečnými přenositelnými digitálními dovednostmi

Zvýšení adaptability na trhu práce

•    přenositelné digitální dovednosti zvyšují schopnost přizpůsobit se operativně novým požadavkům zaměstnavatele nebo změnám profese

Větší šnace na úspěšné zvládnutí stidua na VŠ

•    digitálně gramotní a kvalifikovaní studenti lépe zvládají nápor vysokoškolského studia

Zvýšení sebedůvěry

•    a následně lepší pracovní výsledky, a to nejen při práci s digitálními technologiemi

Zvýšení osobní prestiže

•    nejen v pracovním kolektivu, ale i v rodině nebo mezi přáteli

Co může ECDL poskytnout zaměstnavatelům?

Srozumitelnou informaci

•    že držitel některého z ECDL certifikátů umí smysluplně a efektivně využívat digitální, resp. informační a komunikační technologie

Významnou úsporu času

•    při přijímacích pohovorech není nutné složitě a zdlouhavě zkoumat, zda uchazeč o zaměstnání tzv. "umí s počítačem"

Snížení nákladu na technickou podporu

•    digitálně gramotní zaměstnanci již nezatěžují své kolegy či technickou podporu zaměstnavatele s jednoduchými nebo opakovanými dotazy a problémy

Co vám nabízíme:

•    Otestování vašich znalostí
     - volby jednoho modulu
     - kompletního sady modulů
•    Příprava počítačového kurzu na míru

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím