• oblasti
  • město
  • termín

Nejste si jisti, že objednávka proběhla v pořádku?

Pište objednávky na email: cerna@marlin.eu
Volejte na tel.: 773 300 990

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kód: 111.20.S012.150.04
27.10.20
Uherské Hradiště
150 h
Co mi kurz přinese?
Absolvent je seznámen s aktuální platnou legislativou ve vztahu k sociálním službám, orientuje se v problematice standardů kvality sociálních služeb a další související platné legislativě.
Absolvent je seznámen se základy ochrany zdraví.
Absolvent dovede vysvětlit význam etiky, lidských práv a důstojnosti při výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách.
Absolvent je seznámen se s metodami sociální práce.
Absolvent je seznámen se základy psychologie, psychopatologie a somatologie v rozsahu nároků výkonu profese pracovníka v sociálních službách.
Absolvent dovede vysvětlit význam komunikace v práci pracovníka v sociálních službách, uvede příklady alternativní komunikace. Je seznámen se základními komunikačními dovednostmi.
Absolvent je seznámen se základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě.
Absolvent se orientuje v problematice krizové intervence.
Absolvent dovede popsat možnosti zvládání problémového chování uživatelů.
Absolvent dovede charakterizovat možnosti prevence týrání a zneužívání uživatelů. a zdravotního postižení.
Absolvent je seznámen se základy péče o nemocné, základy hygieny při poskytování sociální služby a základy péče o domácnost.
Absolvent uvede příklady aktivizačních, vzdělávacích a výchovných technik, orientuje se v základech pedagogiky volného času.
Anotace kurzu
Obsah kurzu splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č.505/2006 Sb. Účastník bude po absolvování kurzu schopen vykonávat činnosti spojené s výkonem povolání pracovníka v sociálních službách. Obsah činností a pracovní zaměření pracovníka v sociálních službách stanovuje § 116 zmíněného zákona o sociálních službách.
Kurz se skládá z obecné části v celkovém počtu 48 hodin a ze zvláštní části v rozsahu 102 hodin, součástí zvláštní části je praxe u registrovaného poskytovatele sociálních služeb v rozsahu 54 hodin. Teoretická výuka je zaměřena na tyto oblasti: standardy kvality sociálních služeb, metody sociální práce, komunikace, základy psychologie, základy etiky práce pomáhajícího pracovníka. Kurz seznamuje účastníky s problematikou zdravotního postižení, krizové intervence, závislosti na sociální službě, prevence týrání a zneužívání, aktivizačních a volnočasových aktivit pro klienty sociálních služeb.
Pro koho je kurz určen?
Kvalifikační kurz je určen všem uchazečům, kteří mají zájem pracovat v sociálních službách. (Pro budoucí uplatnění na pozici pracovník v sociálních službách je dokonce tento kurz ze zákona povinný). Kurz je určen také všem neformálním pečovatelům jako možnost rozšíření si znalostí a osvojení si nových kompetencí.
Přednášky

27.10.20 09:00 - 14:00
Psychologie v komunikace, rozvoj kom. dovedností, asertivita

29.10.20 09:00 - 14:00
Psychologie v komunikace, rozvoj kom. dovedností, asertivita

30.10.20 09:00 - 14:00
Sociálně právní minimum, základy ochrany zdraví

02.11.20 09:00 - 14:00
Metody sociální práce

03.11.20 09:00 - 14:00
Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie

04.11.20 09:00 - 14:00
Etika činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost

09.11.20 09:00 - 14:00
Standardy kvality sociálních služeb

10.11.20 09:00 - 14:00
Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě

13.11.20 09:00 - 14:00
Úvod do problematiky zdravotního postižení

16.11.20 09:00 - 14:00
Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

18.11.20 09:00 - 14:00
Zvládání jednání osoby, které je poskytována SS

23.11.20 09:00 - 14:00
Základy péče o nemocné, základy hygieny, psychosociální aspekty chron. onemocnění

24.11.20 09:00 - 14:00
Základy péče o domácnost a pomoc v přirozené prostředí

25.11.20 09:00 - 14:00
Aktivizační techniky

27.11.20 09:00 - 14:00
Krizová intervence

30.11.20 09:00 - 14:00
Vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času

01.12.20 08:00 - 16:00
Praxe u poskytovatele sociálních služeb v rozsahu 54 hodin (1h=60 minut), tj. 9 dní po 6 hodinách, max. 8 odpracovaných hodin denně

14.12.20 09:00 - 10:30
Zkouška

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
27.10.20
MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536, 686 01 Uherské Hradiště
9 990,- Kč bez DPH
osvobozeno od DPH
Počet volných míst: 0

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím