Příloha 3

Příloha č.3 k vnitřnímu předpisu č.1/2018 společnosti MARLIN s.r.o..:
- Některé náležitosti, postupy a vzory pro Prohlášení subjektu údajů učiněné elektronickou poštou (e-mail) a Prohlášení subjektu údajů učiněné prostřednictvím prostředku komunikace na dálku
1. Pro případy, kdy subjekt údajů poskytne své osobní údaje správci prostřednictvím elektronické pošty (e-mail, datové schránky), nebo vyplněním formuláře, poptávky, návrhu smlouvy atp. umístěného na www. stránkách správce /dále vše nazýváno jen „Poskytnutí údajů EP“/, pak pro správce platí následující:
Subjekt údajů Poskytnutím údajů EP předává své příslušné osobní údaje správci ke zpracování pro účely vyjádřené nebo vyplývající z Poskytnutí údajů EP, a to v rozsahu, z právních důvodů a na dobu uvedenou v Příloze č.4 k tomuto vnitřnímu předpisu, pokud subjekt údajů při Poskytnutí údajů EP neuvede jinak.
2.Ustanovení odst.1 této přílohy – ohledně Poskytnutí údajů EP prostřednictvím vyplněním formuláře, poptávky, návrhu smlouvy atp. umístěného na www. stránkách správce - platí jen za předpokladu, že při tomto Poskytnutí údajů EP bude na www. stránkách (a to viditelně u příslušných formulářů, poptávek, návrhů smluv atp.) umístěn text upozorňující subjekt údajů na to, co uvedeno v odst.1 této přílohy, kdy tento text zní: „Jsem si vědom /-a/ toho, že mé osobní údaje mnou poskytnuté v rámci tohoto mého jednání budou správcem MARLIN, s.r.o., se sídlem Města Mayen 1536, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60733306, zpracovávány pro účely z tohoto mého jednání vyplývající, a to z právních důvodů a právního základu, v rozsahu, způsobem a po dobu uvedenou v listině správce nazvané „Informace a sdělení dle čl.12 odst.1 Nařízení ES OU“ (dále jen „Informace GDPR“), která je umístěna na www. stránkách správce a která je mi dobře známa; to vše v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále též jen „Nařízení GDPR“. Pro případ, kdy některé z osobních údajů mnou poskytnuté v rámci tohoto mého jednání mohou být zpracovávány jen s mým souhlasem dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR, pak tímto svým jednáním dávám správci svůj souhlas se zpracování těchto mých osobních údajů v rozsahu shora uvedeném při znalosti a mém souhlasu s vzorovými listinami správce nazvanými „Prohlášení subjektu údajů - Souhlas se zpracováním osobních údajů“ a „Příloha „osobní údaje“ ke smlouvě ………………. Čj.: ……………….. ze dne ………. (dále též jen „Smlouva“) – ochrana osobních údajů a Prohlášení subjektu údajů“ uvedenými na www. stránkách správce.“
3. Ustanovení odst.1 této přílohy – ohledně Poskytnutí údajů EP prostřednictvím e-mailu, datových schránek (elektronické pošty) - platí jen za předpokladu, že při tomto Poskytnutí údajů EP bude viditelně na www. stránkách správce (a to v sekci osobní údaje a dále u odkazů na elektronickou poštu), a dále v rámci každé odeslané pošty správce (reagující nebo navazující na elektronickou poštu doručenou od subjektu údajů) a v rámci elektronické pošty správce směřující vůči subjektu údajů nebo kontaktující subjekt údajů, uveden text upozorňující subjekt údajů na to, co uvedeno v odst.1 této přílohy, kdy tento text zní: „Jsem si vědom /-a/ toho, že mé osobní údaje mnou poskytnuté v rámci tohoto mého jednání budou správcem MARLIN, s.r.o., se sídlem Města Mayen 1536, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60733306, zpracovávány pro účely z tohoto mého jednání vyplývající, a to z právních důvodů a právního základu, v rozsahu, způsobem a po dobu uvedenou v listině správce nazvané „Informace a sdělení dle čl.12 odst.1 Nařízení ES OU“ (dále jen „Informace GDPR“), která je umístěna na www. stránkách správce a která je mi dobře známa, to vše v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále též jen „Nařízení GDPR“. Pro případ, kdy některé z osobních údajů mnou poskytnuté v rámci tohoto mého jednání mohou být zpracovávány jen s mým souhlasem dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR, pak tímto svým jednáním dávám správci svůj souhlas se zpracování těchto mých osobních údajů v rozsahu shora uvedeném při znalosti a mém souhlasu s vzorovými listinami správce nazvanými „Prohlášení subjektu údajů - Souhlas se zpracováním osobních údajů“ a „Příloha „osobní údaje“ ke smlouvě ………………. Čj.: ……………….. ze dne ………. (dále též jen „Smlouva“) – ochrana osobních údajů a Prohlášení subjektu údajů“ uvedenými na www. stránkách správce.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím